10. výročie Dr. Nona na Slovensku

Vážení distribútori, milí priatelia.

Tento rok uplynulo už 10 rokov, počas ktorých spolu s vami šírime výnimočné produkty Dr.Nona na Slovensku.

Spoločnosť D.N.I.-EU, s.r.o. ako jubilant, pri tejto milej príležitosti pripravila s Radou riaditeľov oslavy výročia, ktoré boli dňa 27. mája 2017 v kongresovej sále hotela AquaCity v Poprade.