Referencie a ocenenia

Fakulta Alternatívnej Medicíny. Južný Inštitút prírodných lekárskych vied.
“Z titulu svojich právomocí, týmto osvedčuje, že Dr. Nona Kuchina sa prijíma za právoplatného člena Otvorenej Medzinárodnej Univerzity Alternatívnych Liekov a je akreditovaná Celosvetovou Asociáciou Univerzít registrovaných v súlade s článkom XXVI v roku 1961 vládou Západného bengálska na báze Centrálnej Vlády pre Umenie a literatúru XXI z r. 1860 a pre Aplikované Umenie z r. 1854, mocou príslušnosti formátu medzi týmito dvomi inštitútmi, sme sa dohodli a sme splnomocnení dať svoje podpisy a pečiatku inštitútu.” Fakulta Alternatívnej Medicíny. Južný Inštitút prírodných lekárskych vied.

Akadémia Vied New York služba vede, technológii a spoločnosti po celom svete od r. 1817.
“Predložené None Kuchina. Osvedčuje, že Nona Kuchina je platným členom tejto Akadémie. Pre dobrú reputáciu a per plnenie povinností členov akadémie.” Jún 1999, Akadémia Vied New York služba vede, technológii a spoločnosti po celom svete od r. 1817.

Vedeniu spoločnosti Dr. Nona.
“Vážení Dr. Nona a Michail! Chcem Vám vyjadriť hlbokú srdečnú vďačnosť za bezodkladnú, včasnú a efektívnu pomoc poskytnutú ľuďom postihnutým pri požiari v meste Perm. Obyvatelia Permského kraja sú dojatí starostlivosťou a spoluúčasťou, akú ste prejavili voči svojim krajanom…” Podpredseda Vlády Permského kraja – J. A. Utkin

Produkty Dr. Nona v otorinolaryngológii (ORL) L. G. Grigorieva, M. A. Chermysheva.
Ústna voda – Elixír pre ústnu starostlivosť je vhodná pre akútne zápalové ochorenia ústnej dutiny, hltanu a nosa. Môže byť použitá namiesto, v súčasnej dobe existujúcich, tradičných prostriedkov lokálnej terapie. U chronických ochorení horných dýchacích ciest je vhodná ako komplementárny prostriedok– použitie ako doplnok k tradičným možnostiam liečby. Efekt vazokonstrikcie (zúženie ciev) umožňuje použitie Ústnej vody ako prostriedku vhodného ako pre alergické stavy horných dýchacích ciest, tak aj z preventívnych dôvodov.” Lekársky inštitút, Belaja Kalitva, Rusko

Preparáty Dr. Nona v nefrologickej praxi. T. A. Ponomarev, vedúci oddelenia nefrológie “Izhmash” Udmurtskej autonómnej republiky, mesta Iževsk.
“Nazbierané skúsenosti pri komplementárnom i samostatnom užívaní produktov Dr. Nona dokazujú možnosť korekcie patologických stavov za podstatne kratšiu dobu,zníženie prejavov nevoľnosti pri chronickom zlyhaní obličiek, zlepšenia prognózy uzdravenia, predĺženie života u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek, rovnako ako možnosť liečenia ochorení obličiek v tehotenstve, čo prispieva k narodeniu zdravých detí.” Január 2008, Moskva. 6. Medzinárodná vedecká konferencia – prevencia vo všeobecnom lekárstve pomocou produktov Dr. Nona

O. G. Zheludkova, J. D. Borodin, N. Kuchina, S. P. Yarmonenko. Komplexná rehabilitácia detí s nádorovým ochorením s použitím komplementárnych preparátov Dr. Nona.
“Prezentácie výsledkov z prvej ruskej onkologicko-pediatrickej štúdie o komplexnej rehabilitácií detí, založené na zásadách komplementárnej onkológie. Ako komplementárne rehabilitačné prostriedky boli použité produkty izraelskej spoločnosti Dr. Nona International Ltd.. Užívanie týchto produktov ako doplnkovej zložky pri rehabilitácii detí s akútnou lymfoblastickou leukémiou, v remisii po liečbe, aj ako opora v priebehu liečby, vykázali polovičný výskyt následných nachladení a zápalových ochorení.” 2000, Lekárska rádiológia a rádiologická bezpečnosť

Konzulát organizácií židovských obcí Gojeco.
“… Dávate významnú materiálnu pomoc fondom Liečení detských onkologických ochorení na Ukrajine a v Rusku. Sponzorujete kultúrne programy rusko-jazyčnej komunity v Izraeli a v Amerike a prispievate tak k ich komunikácii, zblíženiu a jednote. Prajeme Vám i vašej spoločnosti veľa ďalších úspechov, prosperity a rozšírenie Vašej činnosti.” Feliks Frenkel Prezident. Alec Brook-Krasny, Výkonný riaditeľ

Ruské Federálne Ministerstvo ochrany zdravia a sociálneho rozvoja.
“Federálne výskumné a klinické centrum detskej hematológie, onkológie a imunológie Federálneho inštitútu ochrany zdravia a sociálneho rozvoja úprimne ďakujú spoločnosti Dr. Nona Izrael za charitatívnu pomoc pri rehabilitácii detí s onkologicko-hematologickými ochoreniami …” Profesor A. G. Rumiancev, Riaditeľ, člen korenšpodent Ruskej akadémie lekárskych vied

Fakulta alternatívnej medicíny. Južný Inštitút prírodnej medicíny, pobočka Kanadského výskumného inštitútu alternatívnej medicíny a Verejná medzinárodná Univerzita bezplatných liečiv (Alternatívna medicína), vytvorená podľa stanovení Svetovej zdravotníckej organizácie a uznaná Univerzitou mieru pri OSN.
“Dáva na vedomie, že adeptka zložila skúšku a splnila požiadavky inštitúcie na úspešné dokončenie všetkých oblastí základného oboru “Prírodná terapia” a kvalifikačné skúšky v oboroch “Prírodné zdravie” a “Naturopraktika”. Južný inštitút prírodnej medicíny potvrdzuje, že Nona Kuchina získala diplom tejto inštitúcie, je uznaná ako Doktor alternatívnej medicíny a zároveň ako Špecialista na alternatívne terapie a prírodné liečebné prostriedky.” Južný Inštitút prírodnej medicíny

Americká asociácia Alternatívnej medicíny. Certifikačná komisia.
“Týmto potvrdzujeme, že Dr. Nona Kuchina je uznaná ako profesionálny člen Americkej asociácie Alternatívnej medicíny a potvrdzujeme, že spĺňa všetky požiadavky stanovené Radou a uznáva ju ako experta v oblasti ochrany zdravia v obore Alternatívna medicína so všetkými právami, výsadami a povinnosťami.” Americká asociácia Alternatívnej medicíny

5. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia.
Aplikácie produktov spoločnosti Dr. Nona v liečbe syndrómu vyhorenia, systematické uplatňovanie psychologických a psychoterapeutických techník, v spojení s produktmi Dr. Nona môže byť považovaná za sľubnú metódu pri korekcii a prevencii rizika syndrómu vyhorenia u pracovníkov komunikačných profesií.” 2005, Izrael. S. I. Kapitsa, Petrohrad, Rusko. 5. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia

Preparáty Dr. Nona – účinný prostriedok proti depresii.
“Závery: 1. Dobrá znášanlivosť, absencie alergických reakcií a vedľajších účinkov, vysoká účinnosť preparátov Dr. Nona umožňuje ich využitie v liečbe depresie, a to ako zjavné, tak aj skryté. 2. Pri akútnej (reaktívnej) depresii možno preparáty Dr. Nona odporučiť ako základné a pri chronickej ako doplnkové nástroje v kombinácii s antidepresívami. 3. Preparáty Dr. Nona sú nezameniteľné pri prevencii depresie pre svoju schopnosť znižovať stres.” M. J. Bolotina, Moskva, Rusko

Prezidentská kancelária. Štvrť Brooklyn, New York. Proklamácia.
“… je všeobecne známe, že patríte do stredu medzinárodných spoločností dokazujúcich veľkú podporu a intenzívne zapojenie do života nášho regiónu a jeho obyvateľov, taktiežBrooklyn chce vyjadriť svoju vďačnosť a hold zakladateľom spoločnosti: None Kuchina a Michailovi Shneersonovi i spolupracovníkom spoločnosti Dr. Nona International Ltd. – poprednému výrobcovi a distribútorovi produkcie, ako sú potravinové doplnky, kozmetika a parfuméria. Blahoželáme k desiatemu výročiu podnikania, k obetavosti svojej práci v Izraeli, na teritóriách bývalého Sovietskeho zväzu i Spojených štátov amerických, s prihliadnutím na oddanosť a dlhotrvajúci záväzok voči ruskej komunite v Brooklyne a New Yorku …” 08. apríl 200, New York. Marty Markowitz, prezident mestskej časti Brooklyn

Preparáty dr. Nona v komplementárnej medicíne. N. Kuchina, S. P. Yarmonenko. Klinika Lenom, Izrael, Výskumné rakovinové centrum, Moskva, Rusko.
“V obsahu pojmu komplementárna medicína (KM) je založené spojenie všeobecnej základnej klasickej vedy a alternatívnej medicíny. Zvlášť vhodné je využitie princípov KM pri ochoreniach, kde tradičná liečba, spočívajúca v použití agresívnych liekov, má vedľajšie účinky a môže dôjsť k poškodeniu životne dôležitých systémov organizmu. Sama filozofia vytvárania produktov Dr. Nona spočíva v prísnom využívaní prírodných zdrojov, ako aj rysy výrobných technológií, zabezpečujú ich úspešné použitie. Neprítomnosť kontraindikácií a najvyššia biologická vstrebateľnosť robia z týchto preparátov ideálneho komplementárneho sprievodcu tradičnej liečby zhubných nádorov. Táto správa skúsma tri fázy doplnkového užívania preparátov Dr. Nona – v procese ožarovania, v procese liečby liekmi alebo kombinovanej liečby nádorov a tiež v intervale medzi procedúrami alebo po ukončení základného liečebného procesu, ale s pokračujúcou udržiavacou terapiou v relatívne dlhodobom období po liečbe.”2001. Lekárska rádiológia a rádiologická bezpečnosť č. 1, liečba rakoviny

Hilary Rodham Clinton
“Drahí priatelia! Som rada, že môžem pozdraviť Vás všetkých, účastníkov oslavy desiateho výročia spoločnosti Dr. Nona International Ltd.. Od roku 1994, kedy Nona Kuchina a Moshe Shneerson založili svoju spoločnosť, teší sa táto spoločnosť nevídaného úspechu. To je dôvod k radosti a vďačnosti. Gratulujem im a ďakujem za ich víziu, za podnikavosť a veľký prínos našej spoločnosti. Prajem Vám prežiť príjemný večer, ako i mnoho ďalších úspechov. S prianím všetkého najlepšieho!” Hilary Rodham Clinton

Vplyv preparátov Dr. Nona na imunohematologické zkazovatele u detí v remisii akútnej lymfoblastickej leukémie.
Užívanie preparátov Dr. Nona zlepšuje imunologické a hematologické ukazovatele u detí v remisii akútnej lymfoblastickej leukémie. Deti užívajúce preparáty Dr. Nona vykazujú zníženie zápalovej imunitnej reakcie. Tieto prípravky majú preventívne vlastnosti proti rozvíjaniu infekčných chorôb, čo vedie k zlepšeniu kvality života pacientov tejto skupiny.” L. A. Grachev, L. V Baydun, V. S. Eremeev a i., “Alergológia a imunológia”, Tom 6 Pattaya, Thajsko

Komplexná rehabilitácia detí s akútnou lymfoblastovou leukémiou (ALL) v remisii s použitím preparátov Dr. Nona.
“Vyšetrili sme 41 detí s ALL vo veku od 6 do 17 rokov s trvaním remisie od 2 do 11 rokov. 20 z nich používalo preparáty Dr. Nona – Gonseen, Okseen, Pulmoseen. 21 detí bolo v kontrolnej skupine. Iba 12,2% detí v oboch skupinách nemalo sprievodnú patológiu a komplikácie pri chemoterapii. Odchýlky od normy sa prejavovali zvýšenými úrovňami v krvi: C-reaktívny proteín u 16% detí, IgA u 10%, IL-1 a IL-6 u 15%, TNF-α u 2% detí. Pri používaní preparátov Dr. Nona po dobu jedného mesiaca sa v študijnej skupine prejavilo zvyšovanie počtu bielych krviniek, absolútne zvyšovanie počtu základných subpopulácií lymfocytov, zníženie koncentrácie interleukínu-6 a zvýšenie plazmatickej antioxidačnej aktivity. Frekvencia akútnych infekčných a vírusových ochorení bola v študijnej skupine takmer dvakrát nižšia než u kontrolnej.” International Journal on Immunorehabilitation 2000, č. 2, Máj 2000

Materiály 8. Medzinárodného kongresu o imunorehabilitácii. Cains, Francúzsko, 21. – 24. apríl 2002.
“V posledných rokoch je venovaná veľká pozornosť netradičným komplementárnym metódam rehabilitácie (NKMR), ktoré sú založené na aplikácii doplnkových preparátov k štandardnej symptomatickej i patogémmej terapii pomocou rôznych prírodných prípravkov, ako sú doplnky stravy. Za prostriedky NKMR, ktoré efektívne vykonávajú predpokladanú činnosť spúšťania ozdravovacích mechanizmov, sú považované preparáty izraelskej firmy Dr. Nona International Ltd.. Do ich zloženia je zakomponovaný bioorganominerálny komplex Mŕtveho mora, obsahujúci vyváženú kombináciu prírodných zložiek, vrátane vitamínov a stopových prvkov ako selén, kyselina askorbová, tokoferol, atď., ide o silné antioxidanty. Tieto preparáty prešli klinickými testami v popredných výskumných centrách Ruska.Predmetom tejto správy sú posledné výsledky používania z celého sveta.” International Journal on Immunorehabilitation 2002, Zväzok 4

Americká asociácia prírodných terapeutov. Komisia pre akreditáciu.
“Týmto potvrdzujem, že medzinárodný seminár Dr. Nony Kuchina “Prírodné zdravie” splnil všetky profesijné a vzdelávacie požiadavky Rady akreditácie a certifikácie a je uznávaný ako inštitúcia vyššieho vzdelávania so všetkými platnými právami, výsadami a povinnosťami.” Certifikát číslo 55842106. Prezident. 25. júna 2001

New York City. Radnica, new York 10007. 8. apríla 2004.
“… Je vždy veľmi milé spojiť svoje sily a rozvoj s ľuďmi a organizáciami, ktorí sa stále zdokonaľujú, aby vzdali hold svojej komunite a významne prispeli k životu iných ľudí. Prosím, prijmite prianie všetkého najlepšieho v súvislosti s touto príjemnou udalosťou. Veľa ďalších úspechov. S pozdravom.” Michael Bloomberg, Starosta New York City. 8. apríl 2004

Laura Bush a George Bush.
Do rúk Dr. Nony Kuchina.

“Ďakujeme Vám za Vaše odhodlanie a oddanosť, ako aj obetavosť pre činnosť Charity, ako členovi spoločnosti v New Yorku. Vodcovia, ako ste Vy, sú nesporným príkladom a kľúčom k vytvoreniu víťazného tímu. S pozdravom.” Laura Bush a George Bush

Alergológia a imunológia.
“Využívanie moderných metód chemoterapie pomáha zlepšiť prognózu uzdravenia a prežitia detí s hematologickými ochoreniami. Vyšetrili sme 495 detí s rôznymi zhubnými nádormi vo veku 6 – 18 rokov s trvaním remisie od 2 – 11 rokov, ktoré ako doplnok liečby používali potravinové doplnky spoločnosti Dr. Nona – Gonseen, Okseen, Pulmoseen. Kontrolnú skupinu tvorilo 150 detí vo veku 6 – 17 rokov, ktoré nepoužívali preparáty Dr. Nona. U 87,5% detí oboch skupinách malo sprievodné patológie a komplikácie pri chemoterapii. Po jednomesačnom používaní vyššie uvedených preparátov Dr. Nona sa v študijnej skupine ukázalo zvýšenie leukocytov, absolútne zvýšenie počtu hlavných subpopulácií lymfocytov, zníženie hladiny interleukínu-6. U detí v študijnej skupine sa zvýšila plazmatická antioxidačná aktivita (zvýšená hodnota redukovaného glutatiónu v červených krvinkách a znížila sa hodnota okysličených lipidov v plazme). Frekvencia infekčných a vírusových ochorení v študijnej skupine bola takmer dvakrát nižšia než u kontrolnej skupiny.” Alergológia a imunológia. I. D. Borodina, N. Kuchina, O. G. Zheludkova, 2005

Tuková infiltrácia pečene: diagnostika a liečba.
Po aplikácii preparátov Dr. Nona – Gonseen, Dakseen, Cleanseen a Ravseen sa u pacientov s tukovou infiltráciou pečene prejavila normalizácia imunoglobulínov a zreteľný hypolipidemický a cholesterol znižujúci účinok, čo znamená, že spúšťa hepatoprotekciu, čo dovoľuje odporučiť tieto prostriedky pri stavoch so zvýšenou aktivitou peroxidácie lipidov, hyperlipidémiu a hypercholesterolémiu, t. z. pri metabolických poruchách spôsobených nielen poruchou príjmu potravy, ale aj inými nebezpečnými faktormi.” J. Brahman, Šiesta medzinárodná vedecká konferencia. Izrael 2006

Ústav spotrebiteľského trhu. Služby mesta Moskva. Ďakovný list vedeniu spoločnosti Dr. Nona.
“Vážená pani Nona! Ďakujem Vám i spolupracovníkom Vášho tímu za charitatívnu materiálnu pomoc mnohodetným rodinám v rámci programu Rok veľkej rodiny. Prajem Vám i kolektívu spoločnosti veľa šťastia a úspechov v práci!” Minister vlády. Vedúci oddelenia spotrebiteľského trhu v Moskve. V. I. Malyshkov, 2008

Senát štátu New York. Senátor Carl Kruger. Rezolúcia senátu.
“… s hlbokým uznaním vzdávame hold a vítame medzi predstaviteľmi Obchodnej komory štátu, toho ktorého výsledky a príspevky na rozvoj a prosperitu obce New York sú také veľké, a zároveň podporuje rozvoj etnickej hrdosti a kultúrnu rozmanitosť tohto veľkého štátu …” Senát štátu New York. Senátor Carl Kruger

Rada Ruského fondu mieru.
“Za vynikajúci príspevok k činnosti fondu Ocenenie pre Dr. Nona Kuchina. Zlatá medaila Ruského fondu mieru za mierotvorné a filantropické aktivity.” Predseda L. E. Sluckij, 11. apríla 2004

Akadémia prírodných vied. Predsedníctvo akadémie prírodných vied. Čestné ocenenie Akadémie.
Za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a ekonómie pre Dr. Nonu Kuchina, zakladateľku fondu pomoci deťom s rakovinou.” O. Kuznecov, prezident. V. G. Tyminsky, vedúci vedecký tajomník

Levanna Zamir, predseda Žena vo vede a technike pri parlamente štátu Izrael.
Za vynikajúce zásluhy a profesionálne činnosti oceňuje sa Dr. Nona Kuchina titulom Osobnosť roka 2000.” Levanna Zamir, predseda Žena vo vede a technike pri parlamente štátu Izrael