ArchebakteriaV roku 1936, vedci dokázali, že Mŕtve more nie je mŕtve. Nositeľov života v Mŕtvom mori odhalili vedci z jednobunkových rias a najjednoduchších organizmov –  prokaryotov, ktoré sú najstaršími žijúcimi bunkami na Zemi, nesúcimi názov Archebaktérie.

Je v nich veľká životná sila a energia. Archebaktérie majú špecifické aminokyselinové zloženie. Sú schopné tvoriť organické látky z anorganických.

Archebaktérie – jediné živé organizmy žijúce vo vode Mŕtveho mora po tisíce rokov. Sú schopné prežiť a rozmnožovať sa v najťažších podmienkach Mŕtveho mora. Štruktúra bunky Archebaktérie sa veľmi podobá stavbe bunky ľudského organizmu.

“V genetickom kóde Archebaktérie je zachovaná informácia o spôsobe prežitia  v časoch prírodných katastrof a rôznych zmenách, ktoré sa konali na Zemi. Táto informácia o prežití a obranyschopnosti sa predáva na genetickej úrovni našim bunkám a vyvoláva silné ozdravujúce procesy v celom organizme.” 

Vďaka výskumným prácam, realizovaných na klinike Lenom bola spracovaná unikátna metodika kultivácie Archebaktérií, a ich využitie v produktoch “Dr. Nona”. Nedávne vedecké poznatky ukazujú, že mechanizmus účinkov Archebaktérie na organizmus je podobný funkcii kmeňových buniek. Archebaktéria je nevyčerpateľnou rezervou biologicky aktívnych látok, energie a informácií na bunkovej úrovni. Kmeňové bunky, naopak, sú zase predchodcami buniek všetkých ľudských orgánov a tkanív, z ktorých sa tvoria bunky všetkých ostatných typov. Vo svojej podstate kmeňové bunky – sú akýsi „opravný tím” organizmu, ktorý sa zameria na problémové oblasti a nahradí choré, poškodené bunky príslušného orgánu.  V priebehu života sa množstvo kmeňových buniek znižuje, a znižuje sa aj regeneračná schopnosť tela.

Archebaktéria ,kmeňová bunka na Zemi, pomáha nielen zachovávať a zvyšovať počet kmeňových buniek v ľudskom tele, ale v prípade potreby ich môže aj nahradiť. Vedci laboratória Kliniky Lenom pod vedením Dr. Nony Kuchiny, na základe mnohoročného výskumu objavili mechanizmus pôsobenia Archebaktérie ako kmeňovej bunky. Naše prípravky vytvorené na základe novej, unikátnej technológie, omladia Vaše telo a ochránia Vaše zdravie.